Podkarpackie

Redakcja

 

Godziny otwarcia: od 1 maja do 31 października - soboty, niedziele i święta 10-18, pozostałe dni 9-18, od 1 listopada do 31 kwietnia w godz. 8-14, Ceny biletów: dzieci, młodzież, emeryci - 5 zł, dorośli - 8 zł.:

Poprawiony (wtorek, 14 lutego 2012 12:46)

 

O jednostce

 

    Arboretum jest instytucją kultury podległą Urzędowi Marszałkowskiemu w Rzeszowie, która spełnia pożyteczne i społeczne zadania, zwłaszcza w zakresie edukacji przyrodniczej, ochrony dziedzictwa przyrody i kultury woj. Podkarpackiego. Jest jedną z nielicznych w kraju placówek naukowych zajmujących się ochroną rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych roślin.
 

Poprawiony (wtorek, 07 lutego 2012 11:21)

Więcej…

 

Instrukcja obsługi BIP

Podstawa funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej
Podmioty władzy publicznej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP.

Poprawiony (piątek, 17 września 2010 12:03)

Więcej…

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ARBORETUM I ZAKŁADU FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1. Regulamin organizacyjny Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, zwany dalej „ARBORETUM" określa szczegółowo organizację i zasady kierowania jego pracą, zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz tryb pracy ARBORETUM.

Poprawiony (piątek, 17 września 2010 12:05)

Więcej…

 
Powiaty